Projectes i instal·lacions elèctriques

A J. Prieto Vallés desenvolupem i executem instal·lacions elèctriques (quadres i armaris elèctrics) tenint en compte les necessitats específiques de cada tipus de client. Oferim un servei integral en il·luminació i electricitat.

Instalaciones eléctricas industriales

Els nostres serveis

Cuadro eléctrico y cableado

Quadre elèctric i cablejat

El treball essencial en tots els projectes d’instal·lacions elèctriques industrials, per a planificar la instal·lació que porti energia a tots els llocs de treball. El nostre servei professional en aquest camp li assegura una instal·lació elèctrica segura i que compleix amb les normatives.

Proyectos de iluminación

Projectes d’il·luminació

Disseny detallat i personalitzat de l’espai per a millorar la il·luminació d’una indústria, oficina o comerç. La correcta selecció de lluminàries i una distribució estratègica, té incidència directa en el benestar i el rendiment del seu equip.

Proyectos de telecomunicaciones

Projectes de telecomunicacions

Els projectes de telecomunicacions comprenen el disseny i implementació de sistemes de comunicació, incloent-hi xarxes de veu, dades i vídeo, així com solucions de seguretat i vigilància, en entorns comercials i industrials.

Instal·lacions elèctriques
industrials, comercials i domèstiques

Instal·lacions industrials

Instal·lacions industrials

Muntatge i configuració de sistemes elèctrics, equips d’automatització, control de processos i maquinària específica. Com a professionals especialitzats en instal·lacions industrials comptem amb coneixements tècnics i experiència per a garantir el compliment dels estàndards de seguretat, normatives i qualitat.

Instalaciones en locales comerciales

Instal·lacions en locals comercials

Els nostres serveis d’instal·lacions elèctriques en locals comercials abasten tots els serveis elèctrics i tecnològics necessaris per al funcionament òptim dels comerços, incloent-hi il·luminació, sistemes de seguretat, xarxes de comunicació i altres serveis personalitzats segons el tipus de comerç.

Instal·lacions domèstiques

Instalaciones domésticas

També oferim serveis d’instal·lacions domèstiques en obres de nova construcció, desenvolupant un pla a mesura per a la configuració elèctrica i tecnològica dels habitatges particulars i locals.

Junts impulsem
la seva productivitat

Contacti amb el nostre equip professional d’instal·lacions elèctriques industrials i descobreixi una solució eficient per a la seva empresa.