Avís Legal i Política de Privacitat

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT  IDENTIFICACIÓ En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, J.PRIETO VALLES SL (J.PRIETO VALLES SL), li informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web www.jprietovalles.com. Denominació: J.PRIETO VALLES SL  Domicili: CL. D´ANTONI GAUDI, 12 – BJ GRANOLLERS 08403 (BARCELONA) Telèfon: 938497486 Email: jprietovalles@jprietovalles.com CIF: B61401642 Inscripció registral: Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 29914, Folio 0053, Sección General, Hoja 165321.   PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a J.PRIETO VALLES SL i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de J.PRIETO VALLES SL. L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de J.PRIETO VALLES SL, llevat que s’estableixi expressament el contrari.   CONDICIONS D’ÚS L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes. Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació. J.PRIETO VALLES SL, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació. Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal. J.PRIETO VALLES SL no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.   POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb les següents finalitats: – Informar sobre els nostres productes i serveis, quan així ho sol·liciti. – Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si s’escau. – Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les seves dades (inclòs el seu currículum) amb aquesta finalitat. Quan iniciem algun procés de selecció on pugui encaixar el seu perfil, ens posarem en contacte amb vostè. Mantindrem les seves dades personals durant un període de dos anys per tal de poder comptar amb la seva participació en futurs processos. Mitjançant l’emplenament de formularis de contacte de la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a J.PRIETO VALLES SL, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals. En cap cas J.PRIETO VALLES SL, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament. Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot demanar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.   POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 13 anys. Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 13 anys d’edat. J.PRIETO VALLES SL recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte. També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.     ENLLAÇOS A ALTRES WEBS Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per J.PRIETO VALLES SL, per això, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.   LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació. Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li. En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de GRANOLLERS.